Dé fontein

Speelelement voor kinderen

De (Heineken)fontein – het juiste verhaal

In de media zijn artikelen verschenen met ophef van de bewoners, alsmede Tiers Bakker van de SP over de zogenaamde Heinekenfontein. Heineken zou het plein ‘overnemen’ waardoor openbare ruimtes worden gekaapt door commerciële belangen van één groot bedrijf. Is deze ophef gegrond?

Waar gaat het  nou eigenlijk om?

Allereerst komt er helemaal geen fontein op het Heinekenplein.  Te zien op het 3D ontwerp gaat het om een waterelement met bedriegertjes.

Ten tweede is de Heineken Experience niet de eigenaar van dit waterelement en evenmin betrokken geweest bij het ontwerp. Het idee om de bedriegertjes te plaatsen in de vorm van een Heinekenster kwam van de bewoners en ondernemers van het plein zelf.

Hoe is dit ontwerp tot stand gekomen?

Het mogen duidelijk zijn dat het Marie Heinekenplein al jaren een doorn in het oog is van niet alleen de bewoners en ondernemers van het plein, maar van alle Amsterdammers die een mening hebben over de sfeer in de stad. Door de start van De Rode Loper is het Marie Heinekenplein weer op de agenda gekomen voor een grootschalig onderhoud om de uitstraling en kwaliteit te verbeteren.

Stadsdeel Zuid heeft  hierin de bewoners en ondernemers betrokken en vanuit gesprekken hebben zij al hun wensen en ideeën naar voren gebracht. Eén van die wensen was om het plein meer te laten fungeren als speelplek met als voorkeur een waterelement als speelelement. De schaarse momenten dat er wèl kinderen op het plein spelen, is als er na een regenbui een grote plas ontstaat waar doorheen gerend en in gespeeld kan worden.

Met dit gegeven is er een ontwerp gemaakt waarin deze breed gedragen wens is meegenomen. Vol trots zijn de plannen gepresenteerd  en hebben op de Facebookpagina 121 “likes” en velen positieve reacties opgeleverd. In het bijzonder het waterelement werd zeer gewaardeerd. Echter, zoals met zoveel zaken in het leven, is de ontwikkeling van een waterelement niet gratis.

Gedurende de ontwerpfase  bleek er een budgettekort voor het aanleggen van de bedriegertjes. De wens voor het waterelement was dermate groot, dat tijdens één van de gesprekken tussen Stadsdeel Zuid, de ondernemers en bewoners het idee is geopperd om wellicht Heineken te benaderen voor een bijdrage. Om Heineken te motiveren hebben de bewoners en ondernemers zelf voorgesteld om een knipoog naar Heineken te maken door de bedriegertjes te plaatsen in het Heinekenlogo.

Stadsdeel Zuid heeft contact opgenomen met de Heineken Experience en zij reageerden positief op dit verzoek. Heineken heeft een grote verbondenheid met De Pijp en wil haar sociale verantwoordelijkheid nemen. Op het moment van verzoek was er nog geen Voorlopig Ontwerp (VO) en heeft de Heineken Experience zich hier ook niet mee bemoeit of enig inspraak gehad. De enige voorwaarden die Heineken stelde waren de maximale bijdrage en dat zij geen extra onderhoudskosten zouden hebben aan het waterelement.

Met dit positieve bericht kon het waterelement definitief worden opgenomen in het VO. Het VO Marie Heinekenplein is drie weken ter visie gelegd met de mogelijkheid te reageren. Het VO is opgenomen in de lijst van bekendmakingen en de tekening en het programma van eisen Marie Heinekenplein waren in te zien bij het Stadsloket. Bovendien is het VO gepubliceerd op de website van het stadsdeel, op de Facebookpagina De Pijp en opgenomen in de nieuwsbrief De Pijp.

Naar aanleiding van de reacties zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in het ontwerp van de bedriegertjes:

– In het ontwerp zijn bedriegertjes opgenomen die in een vorm op het plein zijn geplaatst die overeenkomt met een onderdeel van het beeldmerk van Heineken. Dit is echter alleen van bovenaf te zien, vanuit een andere positie is het niet herkenbaar als beeldmerk van Heineken.
– Door grote groen gekleurde spots wordt het merk Heineken te veel benadrukt. Er is gekozen om de bedriegertjes met wit licht uit te lichten.
– Het is mogelijk om de werking van de bedriegertjes te limiteren in tijd en de waterstralen in hoogte af te stellen om hinder van gekletter op rustige tijden ( ’s avonds) te voorkomen.

Stem ook vóór veiligheid en levendigheid in de Pijp!