Verfraaiing Heinekenplein

Gekozen door ondernemers en bewoners

Ontstaan van het Heinekenplein

Toen de Heineken brouwerij op de rand van het Amsterdamse centrum en de volksbuurt De Pijp, waar Gerard Adriaan Heineken het fundament legde voor zijn wereldwijde bierimperium, in 1988 definitief te klein was geworden werd de fabriek grotendeels gesloopt. In de beschikbare ruimte sloeg kleinzoon Freddy Heineken in 1993 de eerste paal om een plein te laten verrijzen dat een bruisende verbinding tussen het centrum en De Pijp zou moeten gaan vormen.

Het plein kreeg de naam van een nicht van de oprichter van de brouwerij, Marie Heineken, omdat straten niet vernoemd mochten worden naar bedrijven of nog levende personen. Bovendien was Marie kunstenaar geweest (voornamelijk van bloemstillevens), wat prachtig aansloot bij de straatnamen in dat deel van De Pijp die verwijzen naar andere Nederlandse schilders (Ferdinand Bol, Gerard Dou, Albert Cuyp, Frans Hals e.a.).

De 19e eeuwse wijk kreeg nieuwe allure met een heerlijk, heldere nieuwbouw rond een plein waar zich horeca vestigde en waar evenementen georganiseerd konden worden.

Verfrist Heinekenplein

Nu, zo’n tweeëntwintig jaar later, is die gezellige horeca er nog steeds, maar begint de gapende betonnen ruimte van het plein, die vaak vol staat met brommers en fietsen en dienstdoet als parkeerplaats voor laad- en losverkeer, wat kaal aan te doen.

Op initiatief van de ondernemers zijn er gesprekken gestart tussen bewoners, ondernemers en het stadsdeel, om binnen de inhoudelijke en financiële kaders te komen tot een invulling en inrichting van het plein. Aanleiding voor dit initiatief is het feit dat het plein, dat buiten het Rode Loper project valt, wel dient te anticiperen op de aanleg van de Rode Loper.

Wensen en ideeën van de bewoners en ondernemers

De gesprekken hebben geleid tot een door ondernemers, bewoners en beheerders gedragen voorstel. Vanuit de gesprekken met bewoners en ondernemers zijn er een tal van wensen en ideeën naar voren gebracht. Vrijwel iedere bewoner van de Pijp, inwoner van Amsterdam, toerist of passant van het Marie Heineken Plein zal zich kunnen vinden in de onderstaande punten:

Het midden van het plein heeft nauwelijks een functie. Het wordt onvoldoende gebruikt door omwonenden en bezoekers, en fungeert vaak als parkeerplaats voor laad- en losverkeer.

Meer groen

Belemmeren fietsen (en ander verkeer) over het plein

Behoud van het organiseren kleine evenementen

Verbeteren verblijfskwaliteit door zit elementen buiten de terrassen te plaatsen

Verbeteren verlichting

Verblijven op het plein gebeurt veel minder; de uitstraling is onaantrekkelijk, er staat geen enkel meubilair of andere blikvanger om een verblijf te veraangenamen

Een echte speelplek voor kinderen

Goede terras afscheiding mogelijk maken

Goede zichtbaarheid en bereikbaarheid ondernemingen

Schuiven met terrassen kan maar de terrassen mogen niet in omvang toenemen

Waterelement als speelelement

Voorlopig Ontwerp

Met al deze ingevingen is er een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt. Het VO is opgenomen in de lijst van bekendmakingen. De tekening en het programma van eisen van Marie Heinekenplein waren in te zien bij het Stadsloket. Bovendien is het VO gepubliceerd op de website van het stadsdeel, op de facebookpagina De Pijp en opgenomen in de nieuwsbrief De Pijp. Het VO is drie weken ter visie gelegd met de mogelijkheid te reageren. Vol trots zijn de plannen gepresenteerd en hebben op de Facebookpagina 124 “likes” en 27 keer een reactie opgeleverd. De reacties op facebookpagina waren uitsluitend positief. In het bijzonder het waterelement werd zeer gewaardeerd.

Stem ook vóór veiligheid en levendigheid in de Pijp!